TECHNICKÉ INFORMACE

 

 

POZOR ZMĚNA V SYSTÉMU TĚSNĚNÍ LOŽISKOVÉHO DOMU ŠKBZ

 

POZOR!

 

Dovolujeme si Vám oznámit důležitou informaci ohledně výrobní změny v systému těsnění u ložiskového domu u všech námi vyráběných škrabek brambor, ke které došlo od 10/2010. Touto změnou došlo ke zkvalitnění těsnění a prodloužení životnosti ložisek ložiskového domu .

 

1) Systém těsnění ložiskového domu od 9/2008 do 10/2010:
- pozice 4 - Gufero WAS – 30 (3x52x7) NBR 70 Schore
- pozice 16 – O-kroužek 67.00 x 3.00
- pozice 17 – Poklička gufera
- pozice 18 – Podložka
Tento systém lze doplnit o nové položky (pozice 14 a 15) a tím prodloužit životnost ložisek.

 

2) Systém těsnění od 10/2010:
- pozice 4 – zůstává stejná
- pozice 14 – zde přibyl kroužek V-kroužku
- pozice 15 - zde je nový V-kroužek VA - 50 – NBR
- pozice 16 – zůstává O-kroužek 67.00 x 3.00
- pozice 17 – zůstává Poklička gufera
- pozice 18 – vyřazena


Tato změna se týká škrabek od výrobního čísla:
ŠKBZ 6 - v.č. 4017
ŠKBZ 12 - v.č. 7168
ŠKBZ 20 - v.č. 2958
ŠKBZ 40 - v.č. 0397

 

POZOR!

Při výměně ložisek u systému těsnění uvedeného v bodě 1) je nutné doplnit do sestavy díly, které přibyly, a to pozice 14 kroužek V-kroužku a pozice 15 V-kroužek VA-50-NBR a vyřadit ze systému podložku (pozice 18). Tím dojde k prodloužení životnosti ložisek ložiskového domu škrabky brambor. V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme podrobné výkresy a seznamy příslušných náhradních dílů týkajících se výše popisovaných změn v těsnění ložiskového domu škrabek brambor.

 

Žádáme Vás tímto, abyste při objednávání náhradních dílů na škrabky brambor (hlavně týkajících se těsnění ložiskového domu) vždy uváděli název a pozici z aktuálního seznamu náhradních dílů, rok výroby škrabky a popřípadě i výrobní číslo.

 

 

Změna těsnění dopis                                                  Rozkreska těsnění 0d 9/2008                        Rozkreska těsnění  0d 10/2010

Změna systému          Rozkreska systému               Rozkreska systému            Rozkreska systému

 těsnění dopis            těsnění do 9/2008            těsnění od 9/2008             těsnění od 10/2010