Jak to vše dopadlo ? Posuďte sami !

-  912 platících diváků

250 čestných hostů a sponzorů

1000 ks prodaných balónků "ROCKování" pro KONTO Bariéry

23 500 ,-  Kč  dar pro KONTO Bariéry  -  výtěžek ze vstupného a prodeje balónků

-  Dar Sboru dobrovolných hasičů Mnichovice v podobě speciálního boxu na ženijní

   nářadí v hodnotě    15 000 ,- Kč   -  výroba -  VARES Mnichovice a.s.

 

Děkujeme všem občanům Mnichovic za toleranci a podporu dobré věci.